جستجوی و ارزیابی شریک تجاری

انتخاب شرکای تجاری مناسب یکی از مهمترین اقدامات در حوزه بازاریابی بین المللی است. انتخاب یک شریک تجاری خوب می تواند در موفقیت شرکت دربازارهای بین المللی بسیار موثر باشد. به همان نسبت انتخاب یک شریک تجاری بد باعث شکست تلاش برای صادرات می‌شود.

چرا وجود شریک تجاری برای بازاریابی بین‌المللی مفید است؟

شریک تجاری خوب می تواند عملیات بازاریابی در کشور مقصد را که گاهی اوقات برای شرکت نشدنی است و یا باهزینه گزاف است، انجام دهد و باعث شود که کالای شرکت بخوبی و با کمترین دردسر فروخته شود. شریک تجاری خوب همچنین می‌تواند زمان و فرآیند حضور در بازارهای هدف را کاهش دهد، ابزارها و روابط لازم برای حضور در بازارها را فراهم نماید.

شریک تجاری
ارزیابی شریک تجاری

جستجوی شریک تجاری مناسب و ارزیابی آن در با توجه به بازارهای هدف می تواند کاری زمان بر و چالش بر انگیز باشد. هر چقدر شرکت ها بتوانند بصورت دقیق‎تری شریک تجاری مورد ارزیابی قرار دهند ریسک همکاری با آنان کاهش خواهد یافت. ما می‌توانیم شرکای تجاری بالقوه را بر اساس بازار هدف شما و الزاماتی که در نظر می گیرید، جستجو کنیم. سپس ما از طریق مکالمه تلفنی یا حضوری، اطلاعات شرکت و اطلاعات لازم را برای ارزیابی‌های اولیه بدست می‌آوریم و مشخص می کنیم که آیا آنان بر اساس الزامات شما برای همکاری با شما مناسب هستند یا نه؟ این خدمت شامل استعلام در مورد اشخاص حقیقی و حقوقی و اعتبار سنجی آنان در خارج از کشور است.

مراحل جستجو و ارزیابی شریک تجاری

جستجوی، ارزیابی و انتخاب شریک تجاری شامل مراحل زیر می شود:
تعریف گروه هدف (تعریف شرایط و الزمات شریک تجاری)
بررسی شرکای احتمالی در بازار هدف تعریف شده (انتخاب اولیه)
تحقیق از شرکای تجارتی از طریق تلفن و یا مکالمات حضوری و سایر منابع اطلاعاتی
ایجاد پروفایل های شرکای تجاری ، ارائه نتایج ارزیابی
تنظیم تماس مستقیم بین شما و شریک احتمالی

تماس