ما پس از بررسی شرکت مشتری و درک نیازمندی و انتظارات آنان کارهایی که بایستی در مسیر بازاریابی خارجی (بین‌المللی)  انجام شود در قالب پرپوزال‌های کاری دقیق به مشتریان ارائه می‌دهیم.
ما به شما کمک می‌کنیم تا درک و ارزیابی کاملی از بازارهای خارجی داشته باشید. بیشتر بخوانید

ما برای درستیابی به اهداف مشخص بازاریابی در بازارهای خارجی برنامه‌های عملیاتی دقیق همراه با در نظر گرفتن جوانب بسیاری فراهم می آوریم. بیشتر بخوانید

همکاری با یک شریک تجاری برای رشد و موفقیت حضور شرکت شما در بازارهای خارجی می تواند بسیار مهم باشد ما به شما کمک می‌کنیم شرکای تجاری با اعتباری پیدا کنید. بیشتر بخوانید

ما با توجه به پتانسیل‌های بالقوه و بالفعل شما، بازارهایی را که می‌توانید در آن فعالیت سودآوری داشته باشید شناسایی می‌کنیم و به شما کمک می‌کنیم تا در مورد صادرات محصولات خود تصمیمات با دقتی را اتخاذ کنید. بیشتر بخوانید

حتی اگر شرکت شما تا به‌حال تجربه صادرات و بازاریابی بین‌الملل را نداشته باشد ما به شما کمک می‌کنیم تا یک سازمان حرفه‌ای و کارآمد در این ضمینه داشته باشید. بیشتر بخوانید

برای اینکه شما در بازارهای خارجی ماندگار شوید و بازار خود را توسعه دهید، برای شما برندهایی با توجه به ویژگی‌های و فرهنگ بازارهای هدف می‌سازیم تا جایگاهی متمایز را در آن بازارها بدست آورید. بیشتر بخوانید

تماس