درباره بومان

فلسفه وجودی ما موفقیت مشتریان و شرکت های ایرانی در بازارهای جهانی است

به‌عنوان یک شرکت بازاریابی و برندینگ بین المللی که در صنایع مختلف فعالیت داشته‌ایم، ما به مشتریان بیش از 5 سال است که کمک می کنیم تا از فرصت‌های بازارهای مختلف استفاده کنند و موقعیت متمایز پایداری را در بازار با خلق نام برند و هویت بصری برند، توسعه استراتژی برند جامع و استراتژی بازار هوشمند و همچنین جمع آوری اطلاعات جامع و کافی از طریق تحقیقات بازار بدست آورند.

اندیشمندان برند

خلق برند قدرتمند و متمایز از جایی آغاز می‌شود که ما برای شما یک فرآیند مخصوص برای برندینگ یا ریبرندینگ بر اساس نیازهای شما طراحی می کنیم. ما برای طراحی فرآیند برندینگ شما به طور اجمالی باید پاسخ این سوالات را بطور اجمالی بدانیم:
چه چالش‌هایی شما در مسیر خود دارید؟
چه فرصت های بالقوه‌ای شرکت یا محصولات شما برای رقابت در بازارهای کنونی یا بازارهای دیگر کشورها دارد؟

استراتژیست‌های بازاریابی

خلق برند قدرتمند و متمایز از جایی آغاز می‌شود که ما برای شما یک فرآیند مخصوص برای برندینگ یا ریبرندینگ بر اساس نیازهای شما طراحی می کنیم. ما برای طراحی فرآیند برندینگ شما به طور اجمالی باید پاسخ این سوالات را بطور اجمالی بدانیم:
چه چالش‌هایی شما در مسیر خود دارید؟
چه فرصت های بالقوه‌ای شرکت یا محصولات شما برای رقابت در بازارهای کنونی یا بازارهای دیگر کشورها دارد؟

محققین

ما بر این باور هستیم که تحقیقات باید چیزی را به شما بگوید که قبلا نمی‌دانستید و یا شما را مورد چیزی که درباره آن شک داشتید مطمئن سازد. تحقیقات باید نتیجه ای بیشتر از اعداد نمودارها و جداول داشته باشد. تحقیقات باید به شما یک جهت دهی شفاف را ارائه دهد. تحقیقات برای ما و مشتریان‌مان باید اطلاعات لازم را برای قدرتمندتر کردن برند، ورود به بازار، گرفتن سهم بازار، بهینه سازی بودجه بازاریابی و همچنین بهبود تجربه مشتریان فراهم کند. این دیدگاه همیشه در هر پروژه‌ای  ما را هدایت می‌کند.

حل کنندگان مسائل سخت

در هر پروژه‌‌ای ما با دید تازه‌ای خلاقیت، هوشمندی و پشت کار لازم را به کار می گیریم تا ما را دوشادوش مشتریان برای ساختن برندی ایده‌آل و حضور درخور در بازارها قوی تر کند. ما از این که همراه با مشتریان‌مان تجربه‌ای متفاوت از حل کردن چالش‌ها و مسائل بدست آوریم، بسیار خوشحال می‌شویم.

تماس